Vaš partner ima problema sa kockanjem. Šta uraditi, a šta ne?

  • Štampa

DA 

 

Tražite podršku drugih koji imaju  slične probleme, porodice koje su uspele da se „izvuku“ iz tog problema; tražite pomoć od stručnjaka,

Objasnite problem sa kockanjem vašeg partnera vašoj deci (ako ih imate).

Prepoznati pozitivne karakteristike i kvalitete vašeg partnera.

 

Ostanite mirni kada razgovarate sa svojim partnerom o njegovom (njenom)  kockanju i posledicama koje iz takvog ponašanja proizilaze.

Neka vaš partner zna da tražite pomoć  za sebe, jer takvo ponašanje negativno utiče i na vas i na vašu decu.

Neophodno je razumeti  potrebu za lečenjem patološkog kockanja.

Preuzmite kontrolu nad porodičnim finansijama, kao i  kreditnim karticama.

NE

 

Dozvoliti sebi da izgubite kontrolu nad svojim besom zbog dugih razgovora sa vašim pratnerom koje ne urađaju plodom, i započinjati svađe.

Postavljati ultimatume, a ne nameravati da ih sprovedete.

Isključiti kockara iz porodičnog života i aktivnosti.

Očekujte brz oporavak, odnosno da će svi problemi biti rešeni kada prestane sa kockanjem

Zaduživati se zbog kockara i njegovih uloga.

Prikrivati ili negirati postojanje problema sebi, porodici, ili nekom drugum.