“Klub Šansa“ na 4th South-East European Gaming Expo Belgrade

  • Štampa

klub sansa na sajmu

Udruženje građana za borbu protiv patološkog kockanja „Klub ŠANSA”, bio je jedan od učesnika 4th South-East European Gaming Expo Belgrade, koji je održan na beogradskom sajmu u periodu 27 – 29. 04. 2010. godine. Na ovoj manifestaciji bili smo  jedini izlagači iz oblasti prevencije patološkog kockanja i rehabilitacije lečenih zavisnika od kocke.


Činjenica da je patološko, a pogotovo problematično i rizično kockanje u enormnom porastu, kako u svetu, tako i u Srbiji, opredelilo nas je da budemo jedan od učesnika ovog sajma, koji je pre svega namenjen priređivačima igara na sreću.  Ova odluka se pokazala kao pun pogodak s obzirom da smo imali relativno zadovoljavajući broj poseta i podelili dosta promotivnog materijala. Smatramo da je veoma bitno da smo velikom broju priređivača igara na sreću približili obim problema i pojasnili značaj preventivnog rada, ali i rehabilitacije lečenih zavisnika od kocke. Jedan od ciljeva našeg rada je i senzibilizacija priređivača igara na sreću u vezi problema patološkog kockanja, i animacija da finansijski pomognu udruženjima kao što je naše, s obzirom da kroz naše aktivnosti dobijaju ne samo igrači sa problemom patološkog kockanja, već i država, ali i sami priređivači igara na sreću.

 

klub sansa na sajmu