Zaustavimo neodgovornu i patološku kocku

  • Štampa

b_400_200_16777215_00___images_konferencija_Slika_2.jpg

Udruženje priređivača igara na sreću JAKTA i SEKTOR IGARA NA SREĆU Unije Poslodavaca Srbije, organizovali su u Medija Centru 24. januara 2013.godine vrlo posećenu konferenciju za medije pod nazivom „Zaustavimo neodgovornu i patološku kocku“, a jedan od učesnika konferencije bio je i Dr Ivica Mladenović, predsednik Udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja – Klub ŠANSA.

Fokus konferencije bio je na odgovornom priređivanju igara na sreću, definisanju problematičnog i patološkog kockanja, posledicama neregulisane kocke i primerima dobre prakse odgovornih kompanija srpske industrije igara na sreću. Pored Dr Mladenovića, na konferenciji su govorili i Mirjana Aćimović, predsednica Komiteta za odgovorno priređivanje igara na sreću Evropske federacije EUROMAT; Dušica Blagojević, član Upravnog Odbora Sektora igara na sreću Unije Poslodavaca Srbije; Goran Stamatović, sportista; Branko Kokir, direktor, kompanija Merkur Games d.o.o.; Ana Kolešan, pravna savetnica za igre na sreću JAKTA.

            Dr Mladenović se na konferenciji osvrnuo na aktuelnu situaciju u Srbiji, izneo procenjeni broj patoloških kockara kod nas, i pojasnio razliku između patološkog, problematičnog, rizičnog i društveno prihvatljivog (normalnog) kockanja. Ukratko je pojasnio kriterijume za postavljanje dijagnoze, kao i tok i razvoj bolesti. Posebno iscrpno doktor je elaborisao pitanje Udruženja građana za borbu protiv patološkog kockanja i njihovu ulogu u prevenciji i tretmanu ove opake bolesti. Ogroman problem leži u činjenici da mi u Srbiji u ovom trenutku imamo samo jedno udruženje ovog tipa(to je Klub ŠANSA), dok hrvati imaju petnaestak, a nemci preko 150 udruženja. Udruženja ovog tipa predstavljaju sponu između zavisnika od kocke i ustanove za tretman patološkog kockanja, dok su „tretman izbora“ za problematične i rizične kockare. Neophodno je da društvo prepozna značaj ovakvih udruženja, te da ih kroz strukturu sistema inkorporiše u proces prevencije i tretmana patološkog kockanja. Posebna pogodnost koju pruža „Klub ŠANSA“ su besplatno savetovalište i grupe podrške.

            Dr Mladenović se osvrnuo i na Odgovorno priređivanje igara na sreću, definisao kriterijume Svetske lutrijske asocijacije i EUROMAT-a, i istakao da je on već 3 godine koordinator najkompleksnijeg programa Odgovornog priređivanja igara na sreću koje sprovodi u Srbiji velika kompanija Novomatic, a vezana je za klubove „Admiral“.

            Mnogobrojnim novinarima prezentovana je knjiga „Patološko kockanje – sa priručnikom za samopomoć“ autora Dr Ivice Mladenovića i Dr Gorana Lažetića, koja predstavlja prvi udžbenik ovog tipa u Srbiji i najsveobuhvatniju knjigu o patološkom kockanju na teritoriji bivše SFRJ.