“ODGOVORNO KOCKANJE” - VELIKI EVROPSKI PROJEKT I U SRBIJI

  • Štampa

‚‚Čovek je Homo ludens a igra je deo nas,

ali ako izgubimo kontrolu, bezazlena zabava postaje

destruktivna bolest – patološko kockanje!”

 

Patološko kockanje je bolest gde se osoba ne može odupreti

impulsima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih,

socijalnih i profesionalnih posledica. Sa intenzivnim širenjem legalizovanog

kockanja u vidu kockarnica, lutrije i on-line kockanja, ovaj poremećaj je

brzo dostigao ozbiljne razmere, što je uslovilo da 1980.godine ova bolest

bude uvršćena u Medjunarodnu klasifikaciju bolesti. 

Procenjuje se da je na

svetskom nivou do 1% populacije zavisno od kockanja. Medjutim, i pored

evidentne ekspanzije ovog poremećaja, on je u velikoj meri kao mentalni

poremećaj zanemaren u mnogim državama sveta.

„Odgovorno kockanje“ je pionirski poduhvat u našoj zemlji, a

zahvaljujući odgovornoj poslovnoj politici firme „Novomatic AG“, jednoj

od vodećih svetskih kompanija koja se bavi priredjivanjem igara na sreću, na

ovaj način postajemo deo velike evropske porodice zemalja u kojima se već

sprovodi ovaj projekat. Projekt je strateški podržan i od strane Udruženja

priredjivača igara na sreću, ovlaščenih servisera i proizvodjača aparata za

igre na sreću “Jakta”.

Iako u Srbiji nemamo precizne podatke o razmerama ovog

poremećaja, evidentno je da je i u našoj zemlji sve veći broj zavisnika od

kocke.

„Odgovorno kockanje“, je prvi sveobuhvatni i jasno strukturisani

projekt u našoj zemlji sa ciljem pružanja pomoći zavisnicima od kocke, kao i

članovima njihovih porodica, a coordinator ovog projekta u Srbiji je

psihijatar Dr Ivica Mladenović. Osim pružanja najpotpunijih informacija o

samoj bolesti, od strane eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, svi

zainteresovani putem besplatnog telefona 0800-301302, svakog radnog dana

u terminu 09 – 17h , mogu dobiti savete u vezi specijalizovanih ustanova

koje se bavem lečenjem ove problematike . Besplatni Help-line finansira

kompanija ‘’Novomatic AG’’ kao deo projekta ‘’Odgovorno kockanje’’.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je socijalna, porodična i

profesionalna rehabilitacija zavisnika od kocke koja će biti realizovana

putem uključenja svih zainteresovanih u “Klub Šansa“ , prvo udruženje u

Srbiji za borbu protiv patološkog kockanja, čiji su članovi i eminentni

stručnjaci iz oblasti bolesti zavisnosti. Ne manje značajan cilj je i

senzibilizacija najšire javnosti za problem patološkog kockanja, što

predstavlja i preventivnu aktivnost na polju ove opake socijalno –

psihijatrijske bolesti. Klub Šansa sastanke svojih članova organizuje svakog

utorka u terminu 18 - 21h, a sve dodatne podatke možete dobiti na našem

sajtu www.klubsansa.com .

Koordinator projekta u Srbiji