• Zavisnost od interneta i video igara
  • Knjiga zavisnost od kockanja sa terapijskim prirucnikom

Vesti iz Udruženja

Stručna konferencija: Zavisnost od igara na sreću – javno zdravstveni problem

b_400_200_16777215_00___images_konferencija.jpg

Dr Mladenović učestvovao na međunarodnoj stručnoj konferenciji –
„Zavisnost od igara na sreću – javnozdravstveni problem”
Sreda, 18. februar 2015. godine, 10 časova

Opširnije...

PATOLOŠKO KOCKANJE SA PRIRUČNIKOM ZA SAMOPOMOĆ

Contents[Hide]

b_400_200_16777215_00___images_naslovna.jpg

1. Knjiga

PATOLOŠKO KOCKANJE

Sa priručnikom za samopomoć

Autori: Dr Ivica Mladenović, Dr Goran Lažetić

Izdavač: Elit Medica, Beograd, 2012.

ISBN  978-86-7222-101-5

204 str . : ilustr. ; 24 cm

 

 

Knjiga može da se nabavi preko izdavača Elit medica, Internet knjižara npr. www.korisnaknjiga.com ili preko autora.

2.  KOME JE KNJIGA NAMENJENA

Knjiga PATOLOŠKO KOCKANJE SA PRIRUČNIKOM ZA SAMOPOMOĆ JE NAMENJENA

SVIMA KOJI RADE SA OSOBAMA KOJE SU ZAVISNE ILI PROBLEMATIČNO KOCKAJU, UKLJUČUJUĆI :

 

 

- LEKARE

- PSIHIJATRE

- SOCIJALNE RADNIKE

- PSIHOLOGE

- SPECIJALNE PEDAGOGE

- RADNIKE U SISTEMU PRAVOSUĐA

- SVEŠTENSTVO

- I DRUGE OSOBE KOJI RADE U SAVETOVALIŠTIMA

 

NAMENJENA JE, TAKOĐE, I

 

 

- STUDENTIMA

- OSOBAMA KOJE IMAJU PROBLEM SA KOCKANJEM

- ČLANOVIMA PORODICA OSOBA KOJE IMAJU PROBLEM SA KOCKANJEM

- KAO I SVIMA DRUGIMA KOJI SU ZAINTERESOVANI NA DIREKTAN ILI INDIREKTAN NAČIN ZA PATOLOŠKO KOCKANJE

 

3. Cilj ove knjige je:

 

- da poveća Vaše znanje o patološkom kockanju, i Vaše razumevanje njegovog uticaja na one koji kockaju i njihove porodice

 

- da Vam pruži informacije i smernice koje su neophodne da se identifikuju i podrže ljudi sa problemima kockanja

 

- da Vam približi osnovne principe prevencije, lečenja i rehabilitacije

 

 

 

 

4. SADRŽAJ

 

Uvod 13

Kratak istorijat kockanja 15

ISTORIJAT SLOT MAŠINA 18

DOBA ELEKTRONIKE 19

ISTORIJAT ONLINE KOCKANJA PREKO INTERNETA 19

Neke istorijske ličnosti koje su iskusile probleme sa kockanjem 21

Šta je kockanje? 22

Kockanje i zakon 23

Epidemiologija 24

Etiologija patološkog kockanja 25

PSIHODINAMSKA TEORIJA 26

KOGNITIVNA TEORIJA 26

BIHEVIORALNA TEORIJA 27

NEUROTRANSMISIJA I PATOLOŠKO KOCKANJE 28

Uloga sistema nagrađivanja 28

Serotonin 29

Dopamin 30

Noradrenalin 30

Opioidi 31

Neurobiologija patološkog kockanja 31

Šta je patološko kockanje? 32

 

Dijagnostikovanje patološkog kockanja 34

DSM – IV KRITERIJUMI 34

ICD 10 KRITERIJUMI 35

Diferencijalna dijagnoza 36

Skrining patološkog kockanja 36

SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN (SOGS) 36

SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN: REVISED FOR ADOLESCENTS (SOGS-RA) 37

THE LIE-BET 37

NODS 37

Faktori rizika 38

Ličnost zavisnika od kockanja 41

Razvoj patološkog kockanja 43

Prognoza bolesti 46

Tipovi kockara 46

Socijalni, rekreativni – društveno prihvatljiv tip kockanja 46

Svakodnevni (“teški” ili “ozbiljni”) kockari 47

Antisocijalni kockari 48

Profesionalni kockari 48

Problematični kockari 49

Patološko kockanje – „zavisnost od kocke” 49

Razvoj simptomatskog kockanja 51

Posledice kockanja 52

ZDRAVSTVENE POSLEDICE 52

Kockanje i suicid 53

PORODIČNE POSLEDICE 54

Patološko kockanje i nasilje u porodici - činjenice 55

SOCIJALNE POSLEDICE 55

Kockanje i mladi 56

Kako mogu da znam da li moj sin ili ćerka imaju

problem sa kockanjem? 58

Šta možete da uradite? 58

Online kockanje (kockanje preko interneta) 59

PATOLOŠKO KORIŠĆENJE INTERNETA - "ZAVISNOST OD INTERNETA" 59

Razvijena zavisnost od interneta ogleda se u sledećim znacima: 60

Kriterijumi za određivanje zavisnosti 61

”Zablude” patološkog kockara 62

Izgovori kockara za dalje kockanje 63

Prevencija patološkog kockanja 63

„Harm reduction“ aktivnosti 65

Lečenje patološkog kockanja 67

Psihoterapija patološkog kockanja 68

KOGNITIVNO – BIHEVIORALNA TERAPIJA 68

PORODIČNA/BRAČNA TERAPIJA 72

PSIHODINAMSKA I SUPORTIVNA PSIHOTERAPIJA 77

Farmakoterapija patološkog kockanja 80

I - ANTIDEPRESIVI 81

1. Selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) 81

Fluvoksamin 82

Paroksetin 82

Escitalopram 83

2. Serotoninski antagonisti/inhibitori ponovnog preuzimanja (SARI) 83

Nefazodon 83

3.Inhibitori ponovnog preuzimanja noradrenalina i dopamina (NDRI) 84

Bupropion 84

II –OPIOIDNI ANTAGONISTI 84

Naltrekson 84

III –PSIHOSTABILIZATORI 85

Litijum 85

Na-valproat 86

Karbamazepin 86

Kratke intervencije 87

Socioterapija patološkog kockanja 88

UDRUŽENJA GRAĐANA 88

„ANONIMNI KOCKARI“ 90

 

 

4.1. PRURUČNIK ZA SAMOPOMOĆ U ODVIKAVANJU OD KOCKANJA

 

 

Ciljevi lečenja 93

Kako motivisati kockara da se leči 95

Prihvatite da imate problem patološkog kockanja! 102

Unapređenje motivacije za lečenjem 108

Rad na samodisciplini, i strukturaciji vremena 112

Edukacija o patološkom kockanju 116

Prevencija recidiva 118

Finansijska zaštita porodice 124

Upoznavanje situacija visokog rizika 127

Izloženost situacijama povezanim sa kockanjem 130

Prepoznajte svoja osećanja 133

Međuljudski odnosi 138

„Veliko predstavljanje“ 142

Naučite da razgovarate 145

Naučite da rešavate probleme 148

Kako se boriti protiv stresa? 152

Rezime učinjenog 156

 

 

4.2. PRILOZI

 

 

Zakon o igrama na sreću 162

Skrining testovi 168

1. NORC DSM-IV SCREEN FOR GAMBLING PROBLEMS 168

2. SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN: PRILAGOĐEN ZA ADOLESCENTE (SOGS-RA) 173

3. LIE-BET TOOL TO RULE OUT PATHOLOGICAL GAMBLING 175

4. SOUTH OAKS GAMBLING SCREEN (SOGS) 175

Testovi za samopopunjavanje 180

1. ŽIVIM LI SA PATOLOŠKIM KOCKAROM? 180

2. ODRASTAM LI SA PATOLOŠKIM KOCKAROM? 181

3. DA LI STE PATOLOŠKI KOCKAR? 182

Priče i ispovesti kockara 183

PRIČA 1 – JA KOCKAR?!! MA NEEEEEEE… 183

PRIČA 2 – MOJE IME JE BOND... 183

PRIČA 3 – UMORNI BIZNISMEN... 184

DOŽIVLJAJ GRUPE ZA PODRŠKU U APSTINENCIJI 185

Literatura 186

Sadržaj 199

Autori 204

 

 

 

5. PREDGOVOR

 

Mnogovekovna, čak, večna težnja Čovekova je da olakša svoj tegobni život, da bude radosniji i bezbrižniji, da bude bolji i lepši. Međutim, često ne uspevajući u tome, Čovek traži oslonce da prevaziđe sebe, da bude neko drugi. Na kraju, zalazi u svet iracionalnog, lažnog.

 

Druga večna Čovekova težnja je da bude prihvaćen, da ostvari bliskost i vezanost sa drugim ljudskim bićima, da ostvari Zajednicu koja će ga učiniti snažnijim, celovitijim, da ostvari osećanje pripadanja, da se oseća ispunjenim i srećnim...Sreća, tako bar mnogi misle, Čoveku stiže kroz vezivanje i zajedništvo, kroz interakcije i kroz međusobne odnose, kroz stalnu dinamiku tih odnosa, kroz rast, promene i ponovno uravnoteženje odnosa. Dakle, kao kroz neku večnu igru. Iz tih interaktivnih procesa i poigravanja potiču ključna topla osećanja, ali i mnoga nekad teška i neuhvatljiva, nerazumljiva, pa i doživljaji iskušenja i izazova. Kontinuitetom interakcija ostvaruju se socijalni i psihološki procesi, ali oni ne obezbeđuju svima podjednako osećanje bliskosti, uspeha i ispunjenosti. Ishodi ovih procesa mogu biti prelepi: ljubav, praznici sreće, duha i tela, ali mogu biti i strašni: konflikti, ratovi, destrukcije. Sreća ne postoji za sve ljude na ovom svetu podjednako. Da li sreća uopšte i postoji? Da li se za sreću treba boriti? Ili za sreću treba igrati ili se na sreću kladiti? Zalaziti u svet iracionalnog i lažnog radi dostizanja sreće?

 

U ovome se nalaze osnove za mnoge teške odgovore, ali su u tome izvori za postojanje zavisnosti svih vrsta i oblika. Čovečanstvu su mnogo poznatije druge zavisnosti: one od alkohola, opijuma, kokaina,... ali izgleda da je prva formirana zavisnost igra na sreću - kocka. Početak, dakle, beše laka igra za dostizanje sreće. Lagodan osećaj sreće kroz laku igru, olako ponavljanu, lakomisleno prepuštanje lakomosti. Međutim, u njoj se nalazi težnja da se život odjednom promeni, brzo i mnogo, igra sa samim sobom, igra sa sudbinom. Svim ovim težnjama doprinosi Čovekov mozak koji uvek traži nešto više, nešto celovitije, nešto uzbudljivije, nagradu nad nagradama, a često ne može da nađe rešenje za sve. Bespomoćan, prepušta kocki svoju sudbinu, pa se nađe pred vratima pakla. Razornost kockanja rano je prepoznata, često zabranjivana, stavljana pod strogu kontrolu, pa opet potpuno oslobađana da bi razarala kao besni tigar. Iz istorije Civilizacije poznati su mnogobrojni teški i sudbonosni primeri o upotrebi i zloupotrebi „bacanja kocke“. Mnoge su knjige napisane o čarima dobijanja, o glamuru kockarnica, ali i o očaju kockara i tragedijama kockanja.

 

Pred nama je knjiga o patološkom kockanju, ovom u našoj sredini ponovno oživelom i osavremenjenom - zlokobnom interaktivnom procesu, o igri na sreću. Ekosistemski razmatrano, kad je u pitanju kockanje, radi se o još jednom procesu u kome svi učestvujemo. Naime, kao svaka zavisnost i koc¬kanje je proces koji nastaje preplitanjem i sinhronizacijom psiholoških, bioloških i socijalnih „faktora rizika“. Dakle, nisu uzroci samo u karakteristikama pojedinca i njegovim/njenim deficitima. U svakom, pa i u našem društvu pojavljuje se kontinuitet našeg participiranja u tom procesu: „zabavi i rekreaciji“ , u igrama na sreću i u poigravanju sa sudbinom, od „nultog“, minimalnog učestvovanja do preteranog i patološkog. U korenu svega je želja da se nešto promeni, dostigne, ključno je verovanje u sopstvenu posebnost i „udar sreće“. Bogati ili „dobro stojeći“ hoće da budu uzvišeni, da uživaju u „čarolijama za elitu“, siromašniji se predaju slot mašinama i raznim klađenjima i lutriji, oni „hrabriji“ rizikuju, uzdajući se u svoju „veštinu“ i „znanje“. Veština kockanja je veština samozavaravanja i veština varanja, jedna potpuno nerealna ideja.

 

Autori ove knjige su snažni izdanci treće generacije priznate „Beogradske škole“ sistemske grupne porodične terapije alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti i nude nam jednu sveobuhvatnu knjigu napisanu na principima ekosistemskog pristupa, dakle, na principima savremenog razumevanja Čoveka i njegove egzistencije i problema sa kojima se susreće i postmodernistički Čovek. Zbog takvog pristupa nije bilo ni lako, niti moguće, napraviti dobru knjigu oslanjajući se samo na kratak opis fakata, pogotovo ne opis čisto medicinskih činjenica po kojima će se bolest dijagnostikovati i lečiti. Oni i nisu napisali samo dobar medicinski udžbenik, već su napravili i više od toga – širok, gotovo enciklopedijski obuhvat fenomena patološkog kockanja kao ekosistemskog procesa i precizan pregled sistemsko - porodičnih programa lečenja uz detaljan opis terapijskih intervencija koje se mogu aplicirati u svim terapijskim kontekstima. Dakle, pred nama je ozbiljna knjiga mladih, a već dovoljno iskusnih i zrelih stručnjaka, koja će pružiti pregršt podataka i novih saznanja svakom od učesnika u onome što počinje kao igra, zabava i rekreacija, a vrlo često se završava kao ozbiljna bolest, u depresiji, panici i očaju. Smatram da ona pred¬stavlja značajan korak napred u razumavanju i savladavanju patološkog kockanja. Dakle, ova knjiga će biti od velike pomoći i onima koji problem već osećaju i imaju na svom stolu, i onima koji žele da ga izbegnu, ali pre svega onima koji žele da pomognu drugima.

 

 

Doc. dr Petar Nastasić

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

U Beogradu, 09.11.2011.god.

 

 

 

6. IZVODI IZ RECENZIJA

 

„Knjiga PATOLOŠKO KOCKANJE sa priručnikom za samopomoć, autora mr sc. dr Ivice Mladenovića i dr Gorana Lažetića sa Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, predstavlja značajno origi-nalno delo, kako po sveobuhvatnosti, tako i po interdisciplinarnom pristupu. Sistematičnost u prikazivanju različitih oblika tretmana, dobra strukturacija teksta i jasnoća stila doprinose da ovaj tekst bude razumljiv i koristan kao udžbenička literatura za lečenje i prevenciju patološkog kockanja. Tekst je veoma savremen i predstavlja sintezu svih do sada proverenih teorija i iskustva u ovoj oblasti kliničke i preventivne psihijatrije. Ovo je prvi sveobuhvatni tekst iz ove oblasti u našoj zemlji, a i u stranoj literaturi veoma je malo ovako koncipiranih priručnika. Knjiga bez sumnje obogaćuje srpsku psihijatrijsku i medicinsku bibiliografiju“.

 

Prof.dr Marko Munjiza

redovni profesor psihijatrije Medicinskog fakulteta Univerzita u Beogradu

 

„Dva autora, psihijatra, koji pripadaju srednjoj generaciji, ovog puta upustili su se u rasvetljavanje kod nas do sada zanemarenog dela struke, koja se povremenim nekompletnim nastupima na seminarima i najzad, organizacijom lečenja u Dnevnoj bolnici Instituta za mentalno zdravlje (sistemska porodična terapija), poslednjih desetak godina oglašavala kao mesto u kome se mogu prepoznati znaci i posledice patološkog kockanja, naravno, kod klijenata zainteresovanih za lečenje. Stoga bi ova monografija bila prvi pokušaj siste¬matizovanog pristupa razumevanju kockanja kao poremećaja i moguće uloge psihijatrijske službe u njegovoj prevenciji i lečenju. Otuda, svaka podrška ovoj knjizi, koja po našoj proceni predstavlja solidan pokušaj razumevanja veze izneđu kockareve pogreške, posledica zbog kockanja i pomoći od strane psihi¬jatrijske službe “.

 

 

Prof. dr sc. Branko Ćorić

vanredni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

 

 

„Moram da pozdravim i pohvalim napor autora da se uhvate u koštac sa temom koja nije do sada obrađivana na ovim prostorima, a i sama po sebi je nedovoljno istražena i opisana i u svjetskim stručnim i znanstvenim publi¬kacijama. Osim nekoliko pionirskih radova na ovom području, ovo je zapravo prva knjiga koja sustavno obrađuje tematiku oslikavajući pojavnost, fenome¬nologiju, epidemiologiju, komorbiditet, socijalne komplikacije i zakonodavne odrednice s područja kockanjem uzrokovanih poremećaja i problema“.

 

 

Doc dr sc. Zoran Zoričić, psihijatar

docent Stomatološkog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Pretraga

Anketa

Igre na sreću koje najčešće igrate?

Kladionica - 30.7%
Slot i poker aparati - 16.7%
Elektronski rulet - 25.4%
Online kockanje - 4.4%
Berza - 0%
Loto - 1.8%
Ne igram ništa - 21.1%

Ukupno glasova: 114
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 28 sep 2015 - 00:00

Testovi

Ko je Online

Ko je na mreži: 19 gostiju i nema prijavljenih članova